Bau-Fachwörter: Suchergebnisse

Deutsch - Englisch

Suche: "sen" am Wortanfang

  • Senkkasten   caisson
  • Senkloch   gully
  • senkrecht   vertical
  • senkrecht, lotrecht   perpendicular
  • Senkschraube   flat headed screw
  • Senkung   sagging
  • Senkung   settlement
  • Senkungsmulde   settlement crater
  • Sensoraufnahme   sensor fixing

Neue Wörter für die Datenbank vorschlagen

Deutsch Englisch